VILLKOR

Jag accepterar att Winberg Travel har rätt att ställa in resan i följande situationer:

1) När antal anmälda deltagare är färre än det angivna minimumantalet för att garantera avresan (minimum 20 personer). Detta görs senast en månad innan avresa.

og

2) Om genomförandet eller transporten till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet och i dess omedelbara närhet.