UPPDATERING 1 oktober 2021

UD häver per den 1 oktober den generella reseavrådan som rått pga Covid-19 för resor till samtliga länder.

UPPDATERING 26 augusti 2021

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

1) För samtliga länder som inte omfattas av punkt 2 nedan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 15 oktober 2021.

2) UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Brunei, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kosovo, Kroatien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, San Marino, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydkorea, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern, USA, Vatikanstaten och Österrike, samt Hongkong, Macao och Taiwan.

UPPDATERING 22 juli 2021

1) Från och med den 22 juli 2021 hävs avrådan från icke nödvändiga resor för Ukraina. För halvön Krim samt regionerna Donetsk och Luhansk, kvarstår dock avrådan för alla resor.

2) UD återinför samtidigt avrådan från icke nödvändiga resor för Rwanda och Thailand. Beslutet gäller till och med 1 september 2021.

UPPDATERING 24 JUNI 2021

För samtliga länder som inte omfattas av punkt 2 och 3 nedan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 1 juli 2021.

2. UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten, Österrike Australien, Israel, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore, Sydkorea och Thailand. Dessa länder är alltså redan undantagna från avrådan från icke nödvändiga resor.

3. Från och med den 24 juni 2021 hävs avrådan från icke nödvändiga resor även för Albanien, Libanon, Nordmakedonien, Serbien, USA samt Hongkong, Macao och Taiwan.

UPPDATERING 23 MAJ 2021

För samtliga länder som inte omfattas av punkt 2 och 3 nedan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 1 juli 2021.

2. UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike. Dessa länder är alltså redan undantagna från avrådan från icke nödvändiga resor.

3. Från och med den 1 juni 2021 hävs avrådan från icke nödvändiga resor även för Australien, Israel, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore, Sydkorea och Thailand.

UPPDATERING 3 APRIL 2021

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:
1. För samtliga länder som inte omfattas av punkt 3 nedan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 maj 2021.
2. UD har den 31 mars 2021 även beslutat att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland samt Norge.
3. UD har därmed hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike. Dessa länder är undantagna från avrådan från icke nödvändiga resor.

UPPDATERING 26 JANUARI 2021

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

1) För samtliga länder som inte omfattas av punkt 2 och punkt 3 nedan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 15 april 2021.

2) UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike. Dessa länder är fortsatt undantagna från avrådan från icke nödvändiga resor.

3. Tidigare beslut om att återinföra avrådan från icke nödvändiga resor till Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland samt Norge gäller tills vidare.
UPPDATERING 21 DECEMBER
UD återinför avrådan från icke nödvändiga resor till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Beslutet gäller tills vidare.

UD har hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. Detta beslut gäller alltjämt.

UPPDATERING 9 NOVEMBER
UD har idag, den 9 november, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2021.

UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike. Dessa länder är fortsatt undantagna från avrådan från icke nödvändiga resor.

För Estland, Irland och Lettland gäller avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 18 november 2020.

UPPDATERING 8 OKTOBER
Från och med den 8 oktober 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Malta och Slovenien.

UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet ( Estland, Irland, Lettland och Litauen) förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 21 oktober 2020.

UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

UPPDATERING 21 SEPTEMBER
Från och med den 21 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien. UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet [Estland, Irland, Lettland, Litauen, Malta och Slovakien.] förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 7 oktober 2020.

UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU/EES/Schengenområdet/Storbritannien, till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

UPPDATERING 14 SEPTEMBER
Från och med den 10 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Storbritannien. (UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.)

För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet [Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Slovakien och Slovenien] förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 23 september 2020.

UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU/EES/Schengenområdet/Storbritannien, till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

UPPDATERING 10 SEPTEMBER
Från och med den 10 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Cypern.
(UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.)

För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet [Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Slovakien och Slovenien] samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 23 september 2020.

UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU/EES/Schengenområdet/Storbritannien, till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.


UPPDATERING 26 AUGUSTI
Från och med den 27 augusti hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Bulgarien, Nederländerna och Rumänien.

(UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.)

För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet [Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Slovenien och Slovakien] samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 9 september 2020.

För övriga länder förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 15 november 2020.

UPPDATERING 12 AUGUSTI
Efter den 12 augusti hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Liechtenstein och Österrike.

(UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Monaco, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Vatikanstaten.)

För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet[1] samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 26 augusti 2020. Dvs. Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Rumänien, Slovakien och Slovenien.

Övriga länder
UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien, till och med den 31 augusti 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

UPPDATERING 29 JULI
UD har hävt reseavrådan till Danmark, Norge, Schweiz och Tjeckien från den 29 juli.

För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet[1] samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 12 augusti 2020. Det gäller länderna Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederländerna, Rumänien, Slovakien och Österrike.

UPPDATERING 15 JULI
Den 15 juli hävs reseavrådan till Andorra, Polen och Tyskland. Däremot inför UD avrådan från icke nödvändiga resor till Schweiz från och med onsdag 15 juli. Beslutet gäller fram till den 29 juli.

UPPDATERING 30 JUNI

UD har tagit bort reseavrådan från ytterligare fyra länder; Ungern, Monaco, San Marino och Vatikanstaten så från idag 30 juni kan man resa till Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Ungern, Monaco, San Marino och Vatikanstaten.

Läs mer HÄR

UPPDATERING 18 JUNI
UD:s reseavrådan för utrikesresor som gäller till 15 juli kommer delvis att lättas redan från 30 juni. Det finns då tre datum för reseavrådan man skall förhålla sig till.

Från den 30 juni kan man resa till Grekland, Kroatien, Spanien, Italien, Belgien, Slovenien, Frankrike, Island, Portugal, Schweiz och Luxemburg.

För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli.

För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

UPPDATERING 11 JUNI 2020
Status och överblick över paketresor som ej kunnat genomföras på grund av Covid-19

Vi befinner oss alla fortfarande i en situation vars like ingen av oss upplevt tidigare och vi på Winberg Travel arbetar fortfarande hårt med att hjälpa kunder som skulle rest med oss under vår och sommar. Winberg Travel är ett solitt företag med starka ägare i ryggen och vi fullföljer självklart våra åtaganden. Här nedan ger vi en kort status över hur det ser ut just nu i processen med återbetalningar gällande paketresor som ej kan eller har kunnat genomföras på grund av UD:s reseavrådan.

Period 1: Gäller avresor under perioden 14 mars fram till och med 15 april
Då vi på Winberg Travel faller under den danska Rejsegarantifonden och omfattas av de stödpaket som utfärdats har vi kunnat återbetala till samtliga kunder som skulle rest ut under perioden 14 mars till 15 april.

Period 2: Gäller avresor mellan 16 april och 15 juni
Vi väntar fortfarande dels på besked om ytterligare stödpaket kommer att kunna utnyttjas samt återbetalningar från våra underleverantörer som bland annat flygbolag.

Period 3: Gäller avresor mellan 16 juni och 15 juli
Även här väntar vi fortfarande dels på besked om ytterligare stödpaket kommer att kunna utnyttjas samt återbetalningar från våra underleverantörer som bland annat flygbolag.

Period 4: Gäller avresor efter 15 juli
För avresor efter att UD:s reseavrådan upphört gäller för närvarande ordinarie avbokningsregler. Vi följer naturligtvis utvecklingen noga och skulle något ändra sig kontaktar vi de kunder som berörs.

Som man kan läsa ovan så väntar vi både på besked från myndigheter kring ytterligare stödpaket och på återbetalningar från leverantörer. Både i Sverige och inom EU diskuterar man olika lösningar men man har inte kunnat enas om något som ger kunden ett fullgott skydd. Vårt kontor i Eslöv är öppet varje vardag mellan kl. 10-15 och vi finns självklart på telefon och mail. Ett stort tack till var och en av er för ert tålamod – vi reser snart igen!


UD har lagt en reseavrådan till samtliga länder fram till den 15 juli. Vi kommer att kontakta samtliga våra kunder som berörs av detta i tur och ordning baserat på avresedatum, per telefon och mail.

❗Då vi är tvungna att prioritera de resor som ligger närmast i tid ber vi om ert tålamod - vi kommer att kontakta er alla så vi ber vänligt att ni avvaktar tills vi hör av oss. ❗

Då vi alla befinner oss i en extraordinär situation ingen av oss har tidigare erfarenhet av ber vi om tålamod och förståelse. Ett stort tack till er alla för detta!

Det är som alla vet oerhört mycket just nu – både på telefon och på mail – och vi gör allt för att svara alla fort och korrekt. Vi hanterar och prioriterar resor inom 14 dagar till att börja med. Skall du ut och resa längre fram i tiden hör vi av oss till dig när avresedatum närmar sig, du kan också följa utvecklingen på UD:s hemsida med reseinformation.

Vi är tacksamma för all förståelse och tålamod i denna extraordinära situation. Vi förstår och respekterar att man känner oro kring Coronautbrottet, speciellt eftersom media är fylld med information. Vi har samlat information här nedan som vi hoppas svarar på de flesta frågor.

Ingen myndighet kan med absolut säkerhet säga hur Coronaviruset kommer att sprida sig under den kommande tiden. Det gäller för Sverige och för resten av världen. Vi rekommenderar även att man själv följer UD:s och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.


VAD GÄLLER OM DU BOKAT EN RESA?

Vi kommer att kontakta samtliga kunder som bokat en resa - i första hand arbetar vi med resor med avresa inom de närmaste 14 dagarna. Vi tackar för allt tålamod och visad förståelse när det gäller alla praktikaliteter.

Behöver du kontakta oss finns vi tillgängliga på telefon 0413-170 50 vardagar mellan 10-15. Vid akuta ärenden tätt inpå resa eller under resa har alla resenärer ett journummer som är bemannat utanför våra öppettider. Vi svarar också så fort vi hinner på vår mail: info@wt.se.


VAD GÄLLER OM JAG HAMNAR I KARANTÄN FÖRE ELLER UNDER MIN RESA?

Det är speciellt viktigt att ha en täckande reseförsäkring i tider som dessa. Kontrollera gärna en extra gång med ditt försäkringsbolag, hemförsäkringen eller reseförsäkringen du har genom ditt kontokort så att du vet exakt vad som gäller.


OM MAN BARA KÖPT EN FLYGBILJETT?

För flygbiljetter som köpts separat och inte ingår i en paketresa är det villkoren för biljetten som gäller. Det är alltså flygbolagets regler för om- och avbokning som man måste förhålla sig till. Har du köpt en flygbiljett genom oss och har frågor är du välkommen att kontakta oss.


PLANERAR DU ATT BOKA EN RESA?

Det skrivs ju otroligt mycket om Coronavirus just nu och du är kanske osäker på hur du skall förhålla dig till planering och bokning av nästa resa. Ring oss eller boka ett möte, på telefon eller i vår butik, så hjälper vi dig. Vi håller oss uppdaterade löpande om UD:s reseinformation.

Vi rekommenderar dessutom att du, samtidigt som du bokar resan, köper till en avbeställningsförsäkring som även täcker i tillfälle att du skulle hamna i karantän innan avresa och inte kan komma iväg som planerat.


Om du inte fått svar på dina frågor här är du alltid välkommen att kontakta oss!
Venedig & Italiens höjdpunkter
TILL SIDANS TOPP
Kontakta oss:
Hitta oss på:
Rejsegarantifonden
International Air Transport Association
Branschföreningen för landets resebyråer och researrangörer - SRF