Winberg Travel samarbetar med en rad duktiga reseledare på våra aktiva resor med svensk reseledare - både våra egna, duktiga reseexperter, samt externa reseledare som befinner sig på olika platser i världen.
Våra reseledare har god kunskap om landet och regionen som resan går till, och har många gånger gått hela eller delar av vandringen tidigare. De har dessutom alltid stor erfarenhet av att leda aktiva vandringsgrupper och har god insikt i de viktiga sociala, mentala och utmanande delar som både lättare och tuffare vandringsresor kan innebära.
TILL SIDANS TOPP
Kontakta oss:
Hitta oss på: